Sunday, 10 June 2012

Contoh Karangan Berformat Ceramah : Tindakan Lari dari Rumah Bukanlah Tindakan Terbaik

Terima kasih saudara Pengerusi Majlis, Yang Mulia Tuan Pengetua, Penolong Kanan, guru-guru, serta para pelajar yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah kerana sudi mengundang saya untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk “Tindakan Lari dari Rumah Bukanlah Tindakan Terbaik”.
Para hadirin sekalian,
Sejak kebelakangan ini, banyak kes remaja lari dari rumah dilaporkan. Saban hari, pelbagai berita mengenai isu ini dipaparkan melalui media cetak mahupun elektronik. Gejala ini kerap berlaku dalam kalangan remaja pada peringkat umur belasan tahun. Golongan ini kerap bertindak mengikut kata hati tanpa memikirkan impak yang bakal diterima berikutan tindakan mereka itu.
Terdapat pelbagai faktor yang mendorong remaja lari dari rumah. Salah satu faktor yang mendorong remaja lari dari rumah adalah kurangnya didikan agama yang diberikan oleh ibu bapa mereka. Hal ini menyebabkan mereka mudah bertindak tanpa berfikir. Kelalaian ibu bapa dalam mendidik anak-anak mereka menyebabkan remaja mudah hilang kawalan diri apabila berhadapan dengan sesuatu masalah. Justeru, mereka meninggalkan rumah untuk lari daripada maslaah yang mereka hadapi.
Hadirin hadirat yang dihormati sekalian,
Tindakan lari dari rumah bukanlah tindakan yang terbaik. Banyak masalah lain yang akan timbul sekiranya kita mengambil tindakan sebegini. Remaja yang lari dari rumah mudah terdedah dengan gejala negative seperti penagihan dadah, lumba haram, mencuri dan sebagainya. Sekiranya para remaja menghadapi masalah, mereka perlulah berbincang dengan keluarga atau berjumpa dengan guru kaunseling bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bukannya mengambil keputusan untuk lari dari rumah.
Tegasnya, tindakan lari dari rumah bukanlah tindakan yang terbaik sebaliknya akan memberikan kesan yang lebih buruk lagi. Setiap tindakan yang bakal diambil haruslah difikirkan kesan baik buruknya tindakan tersebut terlebih dahulu. Akhir sekali, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara dan saudari yang sudi mendengar ceramah saya pada hari ini.
Sekian, terima kasih.

No comments:

Post a Comment